Spolek


Naše činnost

Náš spolek funguje od roku 2017 a zabývá se organizací kulturních, sportovních a jiných aktivit především pro naše členy a občany Cholupic a přilehlého okolí. 

Hlavní činností spolku je aktivně přispívat k využívání volného času občanů Cholupic a okolí, podílet se na nejrůznějších kulturních, sportovních a jiných akcích, jak pro veřejnost, tak i pro členy spolku. Zaměřujeme se hlavně na dětské akce (karnevaly, dětské dny), nejrůznější výlety a největší akcí roku je letní dětský tábor.

Jako zkratku našeho názvu využíváme označení
"SVACH" = Spolek Volnočasových Aktivit CHolupice


Členství

Chcete se stát naším členem?

Členství v našem spolku je řádné nebo přispívající.

Pokud se chcete aktivně zapojovat do činnosti spolku, pak je pro Vás vhodné členství řádné. Pokud však nemáte čas či chuť se aktivně na naší činnost podílet, můžete se stát člen příspívajícím, který se osobně akcí spolku neúčastní, ale pomáhá mu jiným, např. finančním, způsobem.

Pravidla členství

Řádný člen

Co členství ve spolku obnáší?

Od řádného člena očekává aktivní zapojení do příprav a realizace našich akcí a podílení se na spolkovém životě účastí na členské schůzi a zájmem o dění ve spolku. Členský příspěvěk činí 100 Kč na kalendářní rok.

Co udělat pro řádné členství?

Stačí odevzdat předsedovi či jinému členu výboru vyplněnou a podepsanou přihlášku. Výbor spolku na svém nejbližším jednání přihlášku projedná a pokud ji schválí, stanete se naším členem.


Přispívající člen

Co členství ve spolku obnáší?

Přispívající členství je určeno všem, kteří se nechtějí aktivně zapojovat do dění ve spolku, ale nějakým způsobem nás chtějí podpořit. Forma podpory může být nejrůznější - např. finanční dar, věcný dar či jiný druh pomoci.

Co udělat pro řádné členství?

Stačí odevzdat předsedovi či jinému členu výboru vyplněnou a podepsanou přihlášku. Výbor spolku na svém nejbližším jednání přihlášku a formu podpory projedná a pokud ji schválí, stanete se naším přispívajícím členem.


Máte otázky?

Pokud máte dotazy ohledně členství v našem spolku, můžete nakouknout do našich Stanov, které jsou zda dole ke stažení nebo nám napsat přes uvedený formulář:


Výbor

Členové výboru

Mgr. Jan Trachta (předseda)

PhDr. Andrea Duchoňová (člen výboru)

Bc. Filip Trachta (člen výboru - hospodář)

složení zvolené ke dni 23.9.2022

Schůze výboru

Výbor se schází pravidelně první pondělí v únoru, květnu, srpnu a listopadu.


Ke stažení

Stanovy spolku

Stanovy spolku volnočasových aktivit Cholupice.


Logo spolku

2017 - 2022

od 2023

Spolek volnočasových aktivit Cholupice
2015 - 2023 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!